rozšírili sme svoje portfólio o nový sklad blízko Slovenských hraníc v Hodoníne.  K dispozícii predovšetkým zákazníkom využívajúcim komplexné logistické riešenia.