POSLANIE

Efektívne a špičkovo realizované služby sú nástrojom našej expanzie. Vytvára vysokú pridanú hodnotu, ktorá zaručuje nadpriemernú motiváciu a rast našich úspešných a schopných ľudí, generuje zdroje na inovácie, na rozvoj technológií a procesov, čo umožňuje budovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a dosahovať tak ich plnej spokojnosti.

Našimi odberatelmi a dodavatelmi sú renomované spoločnosti s prémiovými produktami a históriou. O tieto značky sa staráme s maximálnou starostlivosťou v celom rozsahu úloh, od nákupu po predaj. Pre naších partnerov vyjednávame a spravujeme obchodné podmienky tak, aby sme boli čo najlepšími zástupcami v ich prosperite.

PRIDANÁ HODNOTA

Robíme efektívnu prácu, preberáme zodpovednosť za komplexné riešenia, pracujeme s ohľadom na životné prostredie a naše vzťahy so zákazníkmi sú nadštandardné.
 
NAŠI ĽUDIA

Filozofia: "Naši ľudia tvoria jeden spoločne kooperujúci tím s vedomím závislosti a zodpovednosti jeden k druhému, nesúci spoločnú zodpovednosť za efektivitu a kvalitu služby a pracujú tak, že sú hrdí na výsledok svojej práce."

Pravidlo: Naši kompetentní a motivovaní ľudia vytvárajú vysokú pridanú hodnotu, o ktorú sa s nimi delíme v nadpriemernej hmotnej motivácii.