Veľkoobchod má svoje špecifické procesy, ktoré treba jednoducho, prehľadne a účelne evidovať, koordinovať a kontrolovať.

Pre úspech v súčasnom konkurenčnom prostredí je preto nevyhnutné mať technologicky vyspelý nástroj poskytujúci okamžité a presné informácie z akejkoľvek úrovne obchodného reťazca.

Naše riešenie je navrhnuté tak, aby zaistilo spracovanie veľkého objemu dát v reálnom čase a poskytlo potrebné informácie pre efektívne riadenie obchodnej organizácie. V maximálnej miere prispieva k optimalizácii predajných operácií, logistických procesov v rámci skladu a zaisťuje efektívnu distribúciu do predajnej siete.

Výhody a prínosy podložené praxou a skúsenosťami zákazníkov

 • Práca systému v režime on-line funguje nad jednou centrálnou databázou a je zárukou, že spracované dáta sú aktuálne, jednoznačné a správne
 • Automatizácia rutinných činností znižuje chybovosť uskutočňovaných operácií a dáva užívateľovi časový priestor sústrediť sa na špecifické oblasti riadenia
 • Portfólio desiatok prednastavených reportov a prehľadových obrazoviek nad jednou centrálnou aplikáciou je ľahko dostupným zdrojom informácií pre rýchle rozhodovanie
 • Práca s čiarovými kódmi a možnosť využitia ručných snímačov kódov zaisťujú bezchybnú prácu s veľkými objemami položiek v krátkom čase
 • Ponuka riadenia predajných cien a individuálneho nastavenia obchodných podmienok umožňuje využitie rozdielnych cenníkov a platobných podmienok pre jednotlivých zákazníkov podľa nastavených parametrov a splnených kritérií
 • Nastavená podpora elektronickej komunikácie obmedzuje chybovosť v dátach a zaručuje spoľahlivosť a rýchlosť prenosu obchodných dokumentov
 • Systém riadenia skladu (warehouse management system) pracuje s najmodernejšími technológiami vrátane využitia rádiofrekvenčných terminálov (RTF), rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID), či technológií využívajúcich riadenie hlasom
 • Integrácia s externými systémami umožňuje spoluprácu a obojsmerný tok dát medzi periférnymi zariadeniami, ako sú váhové a baliace systémy, snímače čiarových kódov a ďalšie
 • Sledovanie vyváženého pomeru medzi obstarávacími a prevádzkovými nákladmi vďaka nenáročnej inštalácii aplikácií a minimálnym požiadavkám na užívateľské počítače. Aplikácie pre menšie predajne či sklady je možné prevádzkovať priamo na pokladničnom mieste.

Riešenie, ktoré pokrýva všetky oblasti Vašej veľkoobchodnej činnosti

Centrálne operácie

Operácie na predajni

 • Riadenie cien
 • Nákup tovaru
 • Správa a aktualizácia nákupných katalógov
 • Evidencia a správa dodávateľov
 • Správa objednávok dodávateľov
 • Doplňovanie
 • Fakturácia
 • Párovanie objednávok, príjmov a faktúr
 • Príjem tovaru
 • Evidencia stavu zásob
 • Riadenie skladových operácií
 • Príprava objednávok
 • Vychystávanie tovaru
 • Predaj
 • Expedícia
 • Evidencia obalového konta


Maloobchod

Predpokladom úspechu na súčasnom retailovom trhu je rýchle vyhodnotenie situácie, flexibilná reakcia na aktuálny stav a správny odhad budúceho vývoja. Inými slovami – efektívna kontrola obchodných procesov.
arBay poskytuje riešenie, ktoré pokrýva všetky potreby maloobchodnej spoločnosti z pohľadu tokov v rámci dodávateľského reťazca, ale aj v oblasti in-store aplikácií. Náš systém zaistí nielen všetko v súvislosti s bežným predajom, ale dá Vám nástroje pre strategické riadenie a koordináciu operatívnych činností, ako sú optimalizácia pohybu zásob, automatizácia objednávok, lepšie plánovanie predajov a dopĺňanie zásob, riadenie promočných akcií, či návrh optimálneho rozloženia predajní.

Naše softwarové riešenia podporujú:

 • predajné kanály cez predajne, veľkoobchod, B2B či B2C
 • sortiment zamerania od detského sortimentu cez elektro, drogériu či hobbymarkety po plno sortimentné predajne aj ľubovoľné ďalšie špecializácie

Výhody využitia systému pri riadení a prevádzke obchodnej organizácie:

 • Zhromaždenie dát z celej predajnej siete v jednej databáze poskytuje ucelený a jednoznačný zdroj informácií s vylúčením duplicít
 • On-line prevádzka aplikácií zaručuje okamžitú dostupnosť aktuálnych dát zo všetkých prevádzkových miest
 • Desiatky reportov a prehľadových obrazoviek umožňujú sledovať požadované dáta v ľubovoľnej štruktúre a detaily vrátane predajnosti jednotlivých položiek, skupín produktov, lokality či obdobia z pohľadu predaných kusov, ziskov a marží a nespočetných množstviev ďalších kombinácií
 • Automatické objednávky zohľadňujú históriu predajov, stavy zásob a tovaru na ceste aj odhady predajnosti. Na miestnej aj centrálnej úrovni sú vyhodnocované najvýhodnejšie nákupné podmienky, čo vedie k zvýšeniu tržieb, zníženiu výpadku predajov a množstva peňazí viazaných v zásobách
 • Príjem tovaru podľa vytvorených objednávok či párovania faktúr s príjmami pomáhajú kontrole a optimalizácii dodržovania dodávateľských podmienok
 • Široké možnosti riadenia cien, nastavenia rôznych priorít a časových platností cenníkov a ich priradenie v rámci obchodnej štruktúry pomáhajú udržať požadovanú maržu a nastaviť správnu predajnú cenu v rámci celej obchodnej siete s možnosťou okamžitej zmeny z centrály
 • Automatizácia rutinných operácií, jednoduchosť zadávania dát, práca s čiarovými kódmi a využitie snímačov umožňuje spracovanie veľkého množstva dát v krátkom čase a zaisťuje zníženie chybovosti a zvýšenie produktivity a komfortu užívateľov
 • Integrácia periférnych zariadení, ako sú pokladne, snímače čiarových kódov, váhy a ďalšie, umožňuje okamžité prenosy dát medzi týmito systémami a poskytuje aktuálny prehľad o prebiehajúcich operáciách a stavoch

Všetky riešenia z portfólia U&SLUNO špecializované na oblasť retailu sú modulárne a vzájomne prepojiteľné. Podľa konkrétnej veľkosti, zamerania, šírky sortimentu a ďalších kritérií Vám navrhneme riešenie najvhodnejšie pre Vašu spoločnosť. Všetky aplikácie sú prispôsobiteľné a ľahko rozšíriteľné, rastú s Vašimi požiadavkami, potrebami a možnosťami.

Riešenia, ktoré komplexne zabezpečia Váš maloobchodný predaj

Centrálne operácie

Operácie na predajni

 • Riadenie cien
 • Nákup tovaru
 • Správa a aktualizácia nákupných katalógov
 • Evidencia a správa dodávateľov
 • Správa objednávok dodávateľov
 • Doplňovanie
 • Fakturácia
 • Párovanie objednávok, príjmov a faktúr
 • Inventarizácia
 • Zľavy a promócie
 • Reklamácie a vratky
 • Objednávky
 • Príjem tovaru
 • Prevody tovaru
 • Evidencie stavu zásob
 • Predaj
 • Evidencie komisného tovaru
 • Riadenie reklamácií
 • Evidencia obalového konta