Dopravné riešenia patria k základným logistickým službám našej spoločnosti. Dopravné služby poskytujeme globálneho, európskeho aj lokálneho rozsahu. Portfólio prepráv zahŕňa cestnú, železničnú, lodnú a intermodálnu dopravnú službu importného, exportného a treťozemského charakteru zaistené vlastnými prostriedkami, špedičnými službami alebo zmluvnými partnermi.

V rámci cestnej dopravy v Európe a tuzemsku zabezpečujeme konvenčné a expresné prepravy vrátane dokládok, vysoko-objemovej a nadrozmernej prepravy.


Výhody nášho riešenia:

Vždy realizujeme také dopravné riešenia, ktoré najlepšie spĺňajú požiadavky zákazníkov s ohľadom na minimalizáciu nákladov a optimálne nastavenie toku prepravovaného tovaru. S využitím rozsiahlych skúseností, plánovacieho softwéru, satelitnej navigácie a informačných systémov prepojených so zákazníkom, vytvárame unikátne dopravné riešenia. V súvislosti s dopravou tovaru poskytujeme veľké množstvo sprievodných, ale aj ďalších logistických služieb.

Globálne dopravné riešenia:

zaisťujeme z akejkoľvek svetovej destinácie prepravy podľa požiadaviek zákazníka. Navrhujeme optimálne a efektívne kombinácie druhov prepravy vrátane námornej a leteckej. Opierame sa o spoľahlivú sieť zloženú z vlastných dopravných prostriedkov, medzinárodnej a medzikontinentálnej dopravnej štruktúry a siete ďalších skúsených zmluvných partnerov.