Distribučná logistika je dôležitým článkom nášho logistického reťazca, pretože umožňuje finálnu distribúciu výrobkov ku koncovýmh zákazníkom a poskytovanie s tým spojených služieb. Vlastnými prostriedkami zaisťujeme distribučné linky, ktoré úplne pokrývajú územia SR a ČR. Na európskej úrovni sme schopní organizovať distribúciu v spojení s ďalšími partnermi.

Výhody nášho riešenia:

Trvalo rozvíjame svoje know-how a skvalitňujeme servis v oblasti distribučnej logistiky. Využívame moderný software pre efektívne plánovanie rozvozových trás so zohľadnením okamžitej situácie. Poskytujeme rozsiahle služby spojené s distribúciou a následným predajom / reporting, spracovanie cash platieb, obeh dodacích listov a ďalších dokladov…/ vo forme a rozsahu podľa potrieb klientov. Vykonávame distribúciu bez obmedzení objemov /kusy, kartóny, palety…/ Sme schopní všetko organizovať a zaistiť iba na základe vzájomného prepojenia informačných systémov, ktoré na prianie klienta tiež navrhujeme a zriaďujeme.