Skladovanie a distribúcia tovaru


Profesionálne skladové služby - skladovanie,distribúcia tovaru, zásielok pre firmy a eshopy, manipulácia, balenie, paletizácia, etiketovanie, foliovanie tovaru.

Naša spoločnosť zabezpečuje outsourcing skladovania, konkrétne skladovanie a distribúciu tovaru. Skladovanie tovaru zabezpečujeme vo vlastných skladových priestoroch s inštalovanými regálmi. Veľkosťou je sklad určený na skladovanie a distribúciu pre malé a stredné organizácie a e-shopy. Po technickej stránke manipuláciu zabezpečujeme vysokozdvižnými vozíkmi.

Naše skladové priestory sú plne poistené a to aj proti živlom a vandalizmu!

Skladové služby:

bežná manipulácia s tovarom

kvalitatívne kontroly tovaru

triedenie tovaru

paletizácia (kompletizácia paliet)

sdružovanie, rozdružovanie zásielok

balenie tovaru

označovanie tovarov

etiketovanie a foliovanie tovaru

informovanie o stave tovaru mailom

Veľkosť paliet: EURO, nestandartne rozmery

Druhy manipulačních jednotiek: karton


Štandardne zabezpečujeme nasledovné úkony:

prevzatie tovaru priamo v sklade v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod., porovnanie so sprievodnou dokumentáciou zásielky, vizuálna kontrola počtu, druhu a nepoškodenosti zásielky,

ukladanie a skladovanie zásielky, automatická inventarizácia uskladneného tovaru,

vedenie evidencie zásielky podľa čísla dodacieho listu, dátumu a času prijatia/vyskladnenia, druhu, šarže, počtu a paletového množstva,

reportovanie skladových pohybov, vybavovanie objednávok denne medzi 9.00 - 16.00 hod.,

vyskladnenie zásielky v kompletovanom množstve (aj mixované zásielky) a expedícia zásielky,

vystavenie expedičných dokladov zásielky

Ak teda máte e-shop, prípadne tovar, ktorý nemáte kde odložiť, alebo sa chcete zbaviť papierovania a zdĺhavých procedúr súvisiacich so skladovaním, neváhajte nás kontaktovať a pre Vás zabezpečíme profesionálne služby a ušetríme Vám čas, ktorý môžete venovať príjemnejším činnostiam.